WEB

EN CONSTRUCCIÓ


APICULTURA SON FRARE

Apicultura Son Frare és una petita explotació apícola que valora la relació directa entre el productor i el consumidor. Tenim una producció artesana, limitada, de qualitat i proximitat.

Les nostres mels són de producció pròpia, procedeixen de caseres no alimentades artificialment, poblades d’abelles autòctones i tractades de manera ecològica. Formam part de la marca de garantia ÉSMEL.

També volem donar a conèixer la importància de l’apicultura en un món cada vegada més preocupat per la sostenibilitat.